For media

International Assembly „FROM BRIDGING TO SUCCEEDING. University and Business Co-operation through Success Stories.” Will Be Held On 20 March, 2014 in Riga, Latvia.

Tuesday, March 11, 2014

In order to drive and enhance cross sectorial partnerships among higher education institutions (HEIs) and businesses and encourage systemic cooperation in exchange of experience in the Nordic countries and the Baltics an international conference „FROM BRIDING TO SUCCEEDING” will be organized by „Knowledge Triangle Network” in cooperation with the project partners and „DPA SQUALIO” on 20th of March in the AULA MAGNA at the University of Latvia. The conference is a part of the project  „University-Business Co-operation Success Stories” organized by Latvia, Lithuania, Finland, Norway, and Sweden.

Read more

At the Assembly the findings from university – business cooperation (UBC) case studies will be presented, the pre-defined prerequisites for successful cooperation will be approbated, and perspectives of forward developments will be discussed. The event will assemble representatives from higher education institutions, governmental and non-governmental organizations, participants of employers’ associations, industries and businesses.

 Knowledge Triangle Network (NGO based in Latvia), Stavanger University (Norway), University of Turku (Finland), University of Latvia (Latvia), Vilnius University (Lithuania) and SMK University of Applied Social Sciences(Lithuania) together withtheEmployers' Confederation of Latvia (LDDK, Latvia) as amember of BUSINESS NETWORK within the project “University – Business Cooperation driven by Success Stories” have joined their efforts to collect case studies and success stories across 6 fields of cooperation: research and development, mobility, commercialization of ideas, curriculum development and delivery, lifelong learning and governance.

 The assembly “FROM BRIDING To SUCCEEDING” will be structured around three major headlines: INNOVATIVE IDEAS (solutions), PEOPLE (human resources), ENVIRONMENT (platforms) and it is envisioned to be an event for active discussion questioning Why to cooperate?, What are prerequisites?, How does success look like? and What lessons are learned?, as well as networking and inspiration from each other and from the key-note speakers who will be sharing and reflecting on their experiences and future visions.

 Conference will be opened by prof. Mārcis Auziņš, rector of the University of Latvia, Mr. Vitalijs Gavrilovs, president of the Employers' Confederation of Latvia and by Europe’s most widely published and known futurologist Mr. Ray Hammond from the UK, who promises to talk about the trends that will shape business over the next ten years.

 During the first session “From Ideas To Innovative Solutions” representatives of Turku (Finland), Latvia and Vilnius will share their case studies. At the end of the first session panel discussion will be held about research and development – the main conditions for successful business development in the Baltic and Nordic countries.

 During the second session "Future Of Human Resources And Labour Market Partnerships” projects by Stavanger University (Norway) and SMK University (Lithuania) will be presented and experts at the panel will discuss how future professionals and workers will change and shake up the traditional models of labour relations.

 In the final session "Future of Cooperation" case studies and projects from Latvia and Norway will be presented.  For example, the DPA SQUALIO new business development direction Aigars Jaundālders will share experience on successful trilateral cooperation in science, education and innovation that drives innovation and product development, for example such as “CaptureIn”.

 Final panel discussion will be focused on debating about future scenarios and trying to find the best ideas for the implementation of the global trends into the local markets.

 Entrepreneurs and business representatives, university managerial staff, academics and researchers as well as policy makers and representatives of business associations are welcome to take a part in the conference.

 Working language at the Assembly will be English. Entrance is free.

 Participants are invited to register for the event here www.university-business.net/en/assembly by 18 March, 2014.

 Partners of the initiative are University of Latvia (Latvia), University of Turku (Finland), Stavanger University (Norway), Vilnius University (Lithuania), SMK University of Applied Social Sciences (Lithuania), Employers' Confederation of Latvia as biggest Latvian organization of employee and BUSINESS EUROPE representative. Coordinator of the project is NGO Knowledge Triangle Network (Latvia).

The Project is primarily funded by The Nordplus Horizontal Programme: a cross-sectoral programme which supports innovative projects spanning from traditional categories and sectors to new, different, broader or more complex issues and challenges, as well as supported by the local industry representatives.

Additional information:
Kristīne Tjarve
DPA Communication specialist
Phone: 29296617
E-mail: kristine.tjarve@dpa.lv

 

 

 

Close

Norisināsies starptautiska konference „FROM BRIDGING TO SUCCEEDING. University and Business Co-operation through Success Stories.”

Wednesday, March 05, 2014

Lai veicinātu uzņēmēju un augstskolu sadarbību, 20. martā no pulksten 10:00 līdz 16:30 Latvijas Universitātē norisināsies starptautiska konference par uzņēmēju un augstskolu sadarbību „FROM BRIDGING TO SUCCEEDING”, ko organizē „Knowledge Triangle Network” sadarbībā ar „DPA SQUALIO”. Konference notiks projekta „Augstskolu – uzņēmumu sadarbības attīstība, balstoties uz veiksmes stāstiem” ietvaros, ko īsteno Latvija kopā ar Somiju, Norvēģiju, Zviedriju un Lietuvu.

Read more

Starptautiskās konferences ietvaros tiks diskutēts par veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumiem un par nākotnes attīstības perspektīvām, kā arī tiks prezentēti pieredzes stāsti par augstskolu un biznesa sadarbību katrā no projekta dalībnieku valstīm. Konference pulcēs pārstāvjus no augstākās izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī darba devēju asociāciju un biznesa vides.  

Pieredzes veiksmes stāstu identificēšanā iesaistījušās šajā jomā pieredzējušākās Ziemeļvalstu un Baltijas augstākās izglītības iestādes. Latvijas, Stavangeras, Turku un Lietuvas universitātes kopā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju apkopo pieredzes stāstus 6 jomās – sadarbība jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā un komercializācijā; studiju programmu veidošanā un nodrošināšanā; pētniecībā un izstrādē (R&D); efektīvu kopdarbības modeļu īstenošanā; kā arī darbaspēka mobilitātē. 

Konference „FROM BRIDGING TO SUCCEEDING” tiks strukturēta trīs galvenajos virzienos: cilvēki (cilvēkresursi), inovatīvas idejas (risinājumi) un vide (sadarbības platformas). Konferences dalībnieki iesaistīsies aktīvās diskusijās, meklējot atbildes uz jautājumiem: Kādēļ sadarboties?, Kādi ir priekšnoteikumi?, Kā izskatās panākumi?, Kādas mācības gūtas?, kā arī būs iespēja smelties iedvesmu no galvenajām runas personām, kuras dalīsies pieredzē un redzējumā par sadarbības formām nākotnē. 

Paredzēts, ka konferenci atklās Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš.

Konferences sākumā uzstāsies plaši zināmais futurologs un publicists Ray Hammond no Lielbritānijas, kurš sola stāstīt par tendencēm, kas ietekmēs uzņēmējdarbību nākamo desmit gadu laikā. 

Pirmajā konferences sesijā „No idejas līdz inovatīvam risinājumam. Inovāciju nākotne.” ar saviem pieredzes stāstiem dalīsies Turku (Somija), Latvijas un Viļņas universitāšu pārstāvji. Pirmās sesijas noslēgumā būs paneļdiskusija, kurā diskutēs par izpēti un attīstību saistībā ar jauniem produktiem – galvenajiem nosacījumiem veiksmīgai komercdarbībai Baltijas un Ziemeļu valstīs. 

Otrajā konferences sesijā „Cilvēkresursu nākotne un darba ņēmēju - darba devēju sadarbība.” tiks prezentēti projekti no Stavangeres Universitātes (Norvēģija) un SMK universitātes (Lietuva). Paneļdiskusijas laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par to, kā nākotnes profesionāļi un darba ņēmēji mainīs ierasto darba attiecību modeli.

Konferences noslēguma sesijā „Sadarbības nākotne.” tiks prezentēti projekti, kas realizēti Latvijā un Norvēģijā. Tā, piemēram, DPA SQUALIO Jaunu biznesa attīstības virzienu vadītājs Aigars Jaundālders dalīsies pieredzē par veiksmīgas pievienotās vērtības gūšanu no trīspusējās sadarbības zinātnē, izglītībā un inovācijās, kas palīdz produkta „CaptureIn” radīšanā un attīstībā. 

Noslēdzošās paneļdiskusijas dalībnieki meklēs atbildes par nākotnes scenārijiem, mēģinot rast idejas pasaules tendenču īstenošanai vietējos tirgos. 

Konferencē aicināti piedalīties uzņēmēji, augstskolu vadības pārstāvji, akadēmiskais personāls un pētnieki, kā arī  politikas veidotāji un biznesa asociāciju pārstāvji. 

Konferences darba valoda – angļu.

Ieeja bez maksas ar iepriekšēju reģistrāciju (vietu skaits ierobežots).

Iespēja pieteikties uz pasākumu interneta vietnē www.university-business.net/en/assembly līdz 2014.gada 18.martam (ieskaitot).

 

Iniciatīvas partneri ir Latvijas Universitāte (Latvija), Turku Universitāte (Somija), Stavangeres Universitāte (Norvēģija), Viļņas Universitāte (Lietuva), SMK University of Applied Social Sciences (Lietuva) un Latvijas Darba devēju konfederācija kā Latvijas lielāko darba devēju un BUSINESS EUROPE pārstāve. Projekta koordinators ir biedrība „Knowledge Triangle Network” (Latvija). 

Iniciatīva saņēmusi līdzfinansējumu no Nordplus Horizontal, kas atbalsta inovatīvus, sarežģītus un rosinošus starpnozaru projektus Baltijas un Ziemeļu valstīs.

Papildu informācijai:
Kristīne Tjarve
DPA Komunikācijas speciāliste
T 29296617 
E kristine.tjarve@dpa.lv

 

Close

Uzsāk starpnozaru sadarbību Latvijas inovāciju veiksmes stāsta radīšanai

Tuesday, December 03, 2013

Rīgā uzsākta Baltijas un Ziemeļvalstu uzņēmēju un augstskolu iniciatīva - sadarbības platforma veiksmes stāstu identificēšanai un inovatīvu projektu īstenošanai starptautiskajā tirgū. Uzsākot iniciatīvu, programmatūras kvalitātes kompetences centra SQUALIO/DPA, Baltijas valstu vadošā riska kapitāla investora BaltCap un uzņēmuma Microsoft pārstāvji tikšanās laikā ar ekonomikas ministru Danielu Pavļutu saņēmuši publiskā sektora atbalstu Latvijas veiksmes stāstu virzīšanai starptautiskā mērogā.

Read more

Ekonomikas ministrija redz Rīgu kā start-up uzņēmumu bāzi

Tikšanās laikā ar ekonomikas ministru Danielu Pavļutu SQUALIO/DPA, BaltCap un Microsoft pārstāvji saņēmuši Ekonomikas ministrijas atbalstu, identificējuši privātā un valsts sektora sadarbības mērķus, kā arī vienojušies par tālākajiem soļiem sadarbības platformas attīstībā. Tikšanās laikā ministrs uzsvēra, ka Ekonomikas ministrija vienmēr ir atbalstījusi inovatīvu preču un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu, kas ir arī viens no galvenajiem mērķiem Nacionālajā industriālajā politikā. Ministrs norādīja, ka viena no daudzsološākajām nozarēm inovatīvo uzņēmumu izveidei šobrīd ir IT nozare un šajā jomā jau sevi veiksmīgi pieteikuši arī vairāki jaunie uzņēmumi no Latvijas. Tāpat D.Pavļuts norādīja, ka Rīgai ir potenciāls kļūt par starptautisku start – up uzņēmumu bāzi, kā arī stabilu un sekmīgu uzņēmumu inkubācijas vietu.

Atklāta platforma uzņēmēju un augstskolu sadarbībai

Rīgā uzsākta platforma „Universitāšu – uzņēmējdarbības sadarbības attīstība, balstoties uz veiksmes stāstiem” (University and Bussines Co-operation through Success Stories), kurā tiek meklēti reģiona veiksmes stāsti un radīti priekšnoteikumi veiksmīgai zinātnes un uzņēmēju sadarbībai. Tās ietvaros piecu Baltijas un Ziemeļvalstu universitāšu eksperti kopā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, industrijas un riska kapitāla investīciju ekspertiem gada laikā plāno izstrādāt starptautiski pielīdzināmu veiksmes kritēriju piedāvājumu sadarbībā ar darba devēju pārstāvjiem un veiksmes stāstu kolekciju, kas kalpos arī kā kontaktu birža uzņēmējiem un universitātēm nākotnes sadarbības projektu īstenošanai

Sandis Kolomenskis, programmatūras kvalitātes kompetences centra SQUALIO/DPA vadītājs un sadarbības platformas iniciators: Sadarbojoties privātajam un akadēmiskajam sektoram, zinātniekiem un inovatoriem, kā arī piesaistot riska kapitāla investorus, esam spēruši būtisku soli Latvijas un Baltijas valstu veiksmes stāsta radīšanā – ir izveidota unikāla platforma sadarbībai dažādu nozaru inovatīvu ideju un risinājumu īstenošanai globālā līmenī. Galvenais platformas darba uzdevums ir ilgtermiņā strādāt ar daudzsološiem, inovatīviem projektiem un radīt eksportspējas potenciālu Latvijas zināšanu un ideju bāzei.

Esam aicinājuši valsts sektoru piedalīties projektā un saņēmuši Ekonomikas ministrijas, ministra Daniela Pavļuta atbalstu Latvijas veiksmes stāstu identificēšanai un pilnveidošanai. Mūsu mērķis ir pievērst uzmanību Latvijas nozaru un zinātnes sasniegumiem, veicinot to atpazīstamību un konkurētspēju globālajā tirgū. Šobrīd prioritāri strādāsim ar IT nozari, taču ar risinājumu vienā nozarē varam attīstīt un pilnveidot kādas citas nozares projektus. Uzskatu, ka mērķis ir sasniedzams tuvāko gadu laikā, apvienojot zināšanas, infrastruktūras resursus un īstenojot starpnozaru sadarbību.”

Turku universitātes (Somija) Inovāciju un uzņēmējdarbības centra vadītājs Petteri Sinervo uzsver, ka „augstskolu ietekme sabiedrībā tiek radīta un uzturēta caur sadarbību ar uzņēmumiem, nozaru organizācijām. Šāda platforma ļauj starptautiski konkurētspējīgajai Turku universitātei ne tikai nodot Somijā gūto pieredzi, kas ļautu šim reģionam kļūt spēcīgākam, bet arī pašiem iegūt jaunus kontaktus, lai veicinātu universitātes tālāko sadarbību ar uzņēmējiem.”

Pārliecinoši prezentējot piedāvāto risinājumu tirgū pastāvošas problēmas novēršanai, iespējams piesaistīt investīcijas visos projektu attīstības posmos, norāda Mārtiņš Jaunarājs, riska kapitāla investoru BaltCap investīciju direktors. „Investīcijas seko inovatīvām un praktiski izmantojamām idejām – privātā un publiskā sektora, investoru un universitāšu sadarbības rezultātā ir iespēja attīstīt tirgus pieprasījumam atbilstošas inovācijas. Tā ir mijiedarbība – uzņēmēji var palīdzēt zinātniekiem identificēt attiecīgajā nozarē aktuālas inovācijas, savukārt zinātnieki var būtiski uzlabot uzņēmumu konkurētspēju. Jaunizveidotā sadarbība ar valsts sektora atbalstu savienos visus inovācijas projektu īstenošanas posmus un palīdzēs zinātnieku un uzņēmēju radītajiem projektiem nokļūt globālajā tirgū,” komentē Mārtiņš Jaunarājs.

Tirgus līderi stiprina start-up attīstību Latvijā

Sadarbības partneri uzsver, ka Latvijas veiksmes stāsta attīstībai pasaules tirgū ir jābūt nozares uzņēmēju iniciatīvai un uzņēmējiem – tās virzītājspēkam. Nozares uzņēmēju uzdevums ir attīstīt projektus ar pievienoto vērtību un nodrošināt infrastruktūras bāzi projektu izstrādei, testēšanai, analizēt projektu attīstību un motivēt uzņēmumus virzībai starptautiskajā tirgū.

 „Microsoft globāli un reģionā atbalsta un stiprina jauno tehnoloģiju uzņēmēju jeb start-up komūnu, ko apliecina virkne īstenoto atbalsta programmu, tostarp vispusīga apmācību programma Microsoft Start – upAcademy un globāla atbalsta programma jaundibinātiem IT uzņēmumiem BizSpark. Jau šobrīd Microsoft Latvijā atbalsta vairāk nekā 100 BizSpark biedru, kuriem ir iespēja bez maksas izmantot izstrādātāju rīkus un citus programmatūras resursus vairāk nekā 10 000 dolāru vērtībā katram, tostarp pieeju Windows Azure mākoņa platformai un ekspertu konsultācijām. Mēs uzskatām, ka sadarbībā ar partneriem no publiskā un privātā sektora ir pienācis laiks spert nākamo soli un Latvijā uzsākt mērķtiecīgu ilgtermiņa darbu start-up komūnas attīstīšanā un aktivizēšanā. Ar savu kompetenci, zināšanām un mērogu Microsoft ir gatavs sniegt ieguldījumu start-up aktivizēšanā un veicināt nepieciešamā atbalsta sniegšanu. Esmu gandarīts par iespēju tikties ar Ekonomikas ministru un nozares partneriem - Baltcap un SQUALIO/DPA, lai saprastu Latvijas valsts redzējumu un prioritātes šīs jomas attīstīšanā,” saka Takuya Hirano, Microsoft Centrālās un Austrumeiropas multi-country reģiona vadītājs.

 Iniciatīvā paredzēti trīs būtiskāki posmi – starptautiski pielīdzināmu veiksmes kritēriju piedāvājums jau šogad rudenī, kas tiks apspriests ar dažādu nozaru darba devējiem. Veiksmīgo sadarbības piemēru prezentācijas Asamblejā, kas notiks Rīgā 2014.gada martā. Pēc tās sekos visa reģiona augstākās izglītības iestāžu un uzņēmēju iesaiste veiksmes stāstu kolekcijas izveidē, kas būs publiski pieejama.

Kolekcijā ietilps gan veiksmīgie piemēri, gan apskats par kopsakarībām, kādēļ noteikta sadarbības forma, tematika vai lokācija ir kļuvusi veiksmīga. Kolekcija būs arī būtisks kontaktu ieguves punkts, lai uzņēmēji atrastu tās universitātes, kas ir atvērtas sadarbībai, savukārt universitātes ieraudzītu partnerus no uzņēmējdarbības vides saviem izstrādes projektiem.

Informācija par platformu „Universitāšu – uzņēmējdarbības sadarbības attīstība, balstoties uz veiksmes stāstiem” pieejama projekta koordinatora, biedrības Knowledge Triangle Network interneta vietnē: http://www.k3network.org.

Close

Five Nordic and Baltic countries start collecting UBC success stories. Live broadcast

Thursday, November 28, 2013

November 28 in Riga: Latvia, Lithuania, Finland, Norway and Sweden will start to identify successful university – business cooperation (UBC) case studies to drive and enhance cross sectorial partnerships among higher education institutions (HEIs) and businesses and encourage systemic cooperation in exchange of experience between HEIs in the Nordic countries and the Baltics and thus further strengthen the region’s educational-business network and competiveness.

Read more

University of Latvia, Stavanger University, University of Turku, Stockholm University, Vilnius University and SMK University of Applied Social Sciences together withEmployers' Confederation of Latvia (LDDK) as a member of BUSINESS NETWORK within the project “University – Business Cooperation driven by Success Stories” will identify the most important prerequisites and criteria that make UBC successful, meaningful and valuable and develop and make public the collection of various UBC case studies across 6 fields of cooperation: research and development, mobility, commercialization of ideas,curriculum development and delivery, lifelong learning and governance.

On Thursday (November 28) the first expert roundtable will take place in University of Latvia. Roundtable discussions will be live broadcasted www.lu.lv, from 10:30 to 13:30.

Director – General of Employers' Confederation of Latvia (LDDK): “Education system in its all phases should support opportunity for a person to choose educational program and potential profession according to individual abilities and labour market demand. The objective to identify criteria for successful crosssectorial cooperation is reasonable step and should be defined in both academic and entrepreneurial environment.”

Prof.Indrikis Muiznieks, pro-rector at the University of Latvia (LU):“This Project is an opportunity for LU to present our UBC initiatives and success stories – for example BIRTI and Connect-Latvia, LU Student Incubator, Green Technology Incubator together with partners in Latvia and Norway as well as research projects together with companies with international coverage -  evaluation of heat insulation for construction materials produced in Latvia, cooperation which has resulted in production of anti-ageing cosmetics, crystal growth and water flood modelling and many more. This Project will allow learning about best cooperation mechanisms in Finland, Sweden and Norway.”

Petteri Sinervo, Head of development at the Business and Innovation Development Center of the University of Turku: “The University of Turku is an internationally competitive research university, the operation of which is based on high-quality multidisciplinary research. The impact of the University to the society is produced and increased by the interaction with companies, industry organizations and the so-called third sector of community. Project “University – Business Cooperation driven by Success Stories” is an excellent opportunity for the University of Turku to share its knowledge and experience and thus increase the impact to the society and region, as well as learn more about this subject matter and utilize in future work. The added value created by this project is manifested as new knowledge, new viewpoints and the increase in general impact.

Elisabeth Faret, Manager of UiS EVU at the University of Stavanger: “The western coast of Norway has been the nation’s international trade and business hub for centuries, and after the discoveries in the North Sea in the sixties Stavanger became the oil capital of Norway. For the University of Stavanger, close cooperation with the business sector regionally and internationally has been a given since before the institution’s conception. It is now considered to be more important than ever to succeed in improving UBC relations, and the University of Stavanger especially focuses on relations giving direct benefits to all participants (triple helix operations). The Continuing Education and Lifelong Learning unit of the University of Stavanger succeeds well in developing and delivering educational offerings well suited to business needs, and the University´s Technology Transfer Office succeeds well in commercialization of university research and development. With limited internal resources and government funding, interaction with the regional private companies is crucial for the university’s ability to provide relevant and leading education and research in key areas. At an institutional level, success in the area of UBC has been a central driver for the institution’s strategic focus on innovation, and last year the university became a member of the European Consortium of Innovative Universities (ECIU).”

The Project will last one year and incorporate three integral phases – (1) setting success criteria for case studies already this year, (2) first round on identification of the case studies for international Assembly next spring and (3) broader call for case studies after the Assembly to develop a collection of success stories. Analytical report and case studies will be publicly available to ensure knowledge transfer.

The Project is funded by The Nordplus Horizontal Programme: a cross-sectoral programme which supports innovative projects spanning from traditional categories and sectors to new, different, broader or more complex issues and challenges.

Close

Piecas Baltijas un Ziemeļu valstis uzsāk veiksmes stāstu medības. Skaties tiešraidi.

Thursday, November 28, 2013

Lai veicinātu uzņēmēju un augstskolu sadarbību, 28. novembrī, Latvija kopā ar Somiju, Norvēģiju, Zviedriju un Lietuvu uzsāks reģiona veiksmīgo piemēru identificēšanu, kur sadarbojoties par ieguvējiem kļuvušas abas puses. „Universitāšu – uzņēmējdarbības sadarbības attīstība, balstoties uz veiksmes stāstiem” mērķis ir pozitīvi ietekmēt Latvijas uzņēmējdarbības un augstākās izglītības savstarpējo mijiedarbību un saīsināt ceļu uz veiksmi tām augstskolām un industrijām, kas šobrīd vēl tikai uzsāk savstarpējo sadarbību.

Read more

Veiksmes stāstu identificēšanā iesaistījušās šajā jomā pieredzējušākās Ziemeļvalstu un Baltijas universitātes. Latvijas, Stokholmas, Stavangeras, Turku un Viļņas universitātes kopā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju apkopos veiksmes stāstus 6 jomās –sadarbība jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā un komercializācijā; mācību programmu veidošanā, atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām; pētniecībā un izstrādē (R&D);efektīvā uzņēmēju iesaistē augstskolu pārvaldībā; darbaspēka mobilitātē.

Apaļā galda  diskusijā  no Latvijas puses piedalīsies arī finanšu, inovāciju un mārketinga  eksperti:  Ivars Golsts (Latvijas Garantiju aģentūras direktors), Sandis Kolomenskis (DPA/SQUALIO programmatūras kompetences centra vadītājs), Mārtiņš Jaunarājs (BaltCap investīciju direktors), Matīss Neimanis (LU Inovāciju centra vadītājs) un Gatis Mūrnieks (McCANN WorldGroup Riga vadītājs).

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzsver, ka „ir būtiski, lai izglītības sistēma visos tās posmos atbalsta cilvēka iespējas izvēlēties spējām un darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības programmu un nākotnes profesiju. Mērķis rast kritērijus veiksmīgai augstākās izglītības un uzņēmēju sadarbībaiir loģisks solis, un tie definējami ne tikai no augstskolu puses, bet pārbaudāmi arī  uzņēmēju darbības vidē.”

Ceturtdien, klātesot iniciatīvas partneriem no visām valstīm, Latvijas Universitātē notiks pirmā ekspertu tikšanās, lai apstiprinātu kritērijus un priekšnosacījumus veiksmes stāstu atlasei. Apaļā galda tiešraidi un ekspertu prezentācijas ikvienam interesentam būs iespēja vērot tiešajā translācijā www.lu.lv, no plkst. 10:30 – 13:30.

Kā atzīst LU zinātņu prorektors profesors Indriķis Muižnieks -Latvijas Universitātei dalība šādā iniciatīvā ļauj parādīt LU iestrādnes – gan kopā ar uzņēmējiem paveikto izaugsmes virzienu un interesantāko izstrādņu apzināšanā, gan sadarbojoties nevalstisku organizāciju ietvarā. „Arī Latvijas Universitāte var lepoties ar saviem veiksmes stāstiem, piemēram, BIRTI un Connect-Latvia, gan atbalstot uzņēmējdarbības uzsākšanas iniciatīvas LU Studentu biznesa inkubatorā un kopā ar RTU un Norvēģijas kolēģiem, Zaļo tehnoloģiju inkubatorā, gan īstenojot konkrētus lietišķo pētījumu projektus, kurus atbalsta Eiropas Struktūrfondu Reģionālās Attīstības fonds vai starptautiskā mērogā darbojošies uzņēmumi, piemēram, Latvijā ražoto būvmateriālu siltumizolācijas īpašību novērtējums, jaunu kosmētikas līdzekļu receptūras un testēšanas metožu izstrāde, kristālu augšanas un ūdens straumju modelēšanas darbos. Šī iniciatīva ir lieliska iespēja iepazīties un gūt jaunu pieredzi par tiem mehānismiem, kas Somijas, Zviedrijas un Norvēģijas universitātēm ļauj veidot veiksmīgu sadarbību ar uzņēmējiem,” saka LU zinātņu prorektors profesors Indriķis Muižnieks.

Turku universitātes (Somija) Inovāciju un uzņēmējdarbības centra vadītājs Petteri Sinervo uzsver, ka „augstskolu ietekme sabiedrībā tiek radīta un uzturēta caur sadarbību ar uzņēmumiem, nozaru organizācijām. Šāds projekts ļauj starptautiski konkurētspējīgajai Turku universitātei ne tikai nodot zināšanās, kas ļautu šim reģionam kļūt spēcīgākam, bet arī pašiem iegūt jaunas zināšanas, lai veicinātu universitātes tālāko sadarbību ar uzņēmējiem.”

Stavangeres universitātes (Norvēģija) partneri Stig Selmer Anderssen un Elisabeth Faret uzsver: „Tieši veiksmes stāsti ir centrālais virzītājs tam, lai universitāte institucionālā un stratēģiskā līmenī fokusētos uz inovācijām. Norvēģijas rietumi gadsimtiem ir bijuši starptautiskās tirdzniecības un uzņēmējdarbības centrs. Sadarbība ar uzņēmējiem ir ielikta jau Stavangeres universitātes šūpulī, bet pagājušā gadā universitāte pievienojās Eiropas Inovatīvo universitāšu konsorcija. Mūsu darbībā nav nozīmīgākas tēmas par šo – mēs cieši sadarbojamies ar uzņēmējiem, lai piedāvātu labākos mūžizglītības modeļus, veiksmīgi strādājam ideju komercializācijas jomā. Ar limitētu valsts un iekšējo finansiālo resursu, sadarbība ar privātiem uzņēmumiem ir kritiski svarīga, lai spētu nodrošināt vadošu lomu izglītībā un pētniecībā prioritārajās jomās.

Iniciatīva ilgs vienu gadu ar trīs būtiskākajiem posmiem – starptautiski pielīdzināmu veiksmes kritēriju piedāvājums jau šogad rudenī, kas tiks apspriests ar dažādu nozaru darba devējiem. Veiksmīgo sadarbības piemēru prezentācijas Asamblejā, kas notiks Rīgā 2014.gada martā. Pēc tās sekos visa reģiona augstākās izglītības iestāžu un uzņēmēju iesaiste veiksmes stāstu kolekcijas izveidē, kas būs publiski pieejama.

Kolekcijā ietilps gan veiksmīgie piemēri, gan apskats par kopsakarībām, kādēļ noteikta sadarbības forma, tematika vai lokācija ir kļuvusi veiksmīga. Kolekcija būs arī būtisks kontaktu ieguves punkts, lai uzņēmēji atrastu tās universitātes, kas ir atvērtas sadarbībai, savukārt universitātes ieraudzītu partnerus no uzņēmējdarbības vides saviem izstrādes projektiem.

Iniciatīvas partneri ir Latvijas Universitāte (Latvija), Turku universitāte (Somija), Stokholmas universitāte (Zviedrija), Stavangeres universitāte (Norvēģija), Viļņas Universitāte (Lietuva), SMK University of Applied Social Sciences (Lietuva) un Latvijas Darba devēju konfederācija kā Latvijas lielāko darba devēju un BUSINESS EUROPE pārstāve. Projekta koordinators ir biedrība „Knowledge Triangle Network” (Latvija). Detalizētāka informācija par ekspertiem www.k3network.org

Iniciatīva saņēmusi līdzfinansējumu no Nordplus Horizontal, kas atbalsta inovatīvus, sarežģītus un rosinošus starpnozaru projektus Baltijas un Ziemeļu valstīs.

Close